Határozatok

HATÁROZATI KIVONAT A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT

2014. 04. 25-I ÖSSZEVONT INTÉZŐ- ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI

ÜLÉSÉRŐL

 

 

15/2014. (04. 25.) sz. ÖSSZEVONT INTÉZŐ- ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Az Intéző Bizottság tagjai egyhangúan, a Felügyelő Bizottság tagjai 1 ellenvéleménnyel elfogadták, hogy Megulesz Gabriella munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg.

 

16/2014. (04. 25.) sz. ÖSSZEVONT INTÉZŐ- ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Az Intéző- és Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták, hogy a Dunaújvárosi Vízi Társulat Megulesz Gabriellát 2014. július 01-től határozatlan időtartamra szóló megbízásos jogviszonnyal megbízza az ügyvezetői feladatkör ellátására.

 

 

Dunaújváros, 2014. 04. 25.


A kiadvány hiteléül: Fekete Anikó

jegyzőkönyvvezető

 

1. oldal / 2