Meghívó Küldöttgyűlésre

2021. május 17. hétfő, 13:08
Értékelés: (0 értékelés)

MEGHÍVÓ 

a Dunaújvárosi Vízi Társulat

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE


Időpont: 2021. május 25. (kedd) 10.00 óra

Helyszín: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.

Az ülés helyszíne: Dunaújvárosi Vízi Társulat

Az ülés időpontja:  2021. május 25. (kedd) 10.00 óra

 

Napirend:     

1. 2020. évről szóló műszaki és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása

2. 2021. évi működési terv; önkéntes tagi támogatás és elkülönített vagyon ajánlása

3. Aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Terv elfogadása

4. Alapszabály mellékletek módosítása

5. Tisztségviselő választás

 

A mellékletek és a határozati javaslatok a www.dunaujvarosivt.tir.hu oldalon elérhetőek, külön kérésre postázzuk.

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2021. május 25. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a Küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaújváros, 2021. május 12.

 

 

 

  Szabó Tamás s.k.                             Némethné Somorácz Márta s.k.

Intéző Bizottság elnöke                       Felügyelő Bizottság elnöke

Módosítás: 2021. május 17. hétfő, 13:20