Küldöttgyűlési meghívó

2020. szeptember 02. szerda, 08:17
Értékelés: (0 értékelés)

M E G H Í V Ó

 

a Dunaújvárosi Vízi Társulat

Küldöttgyűlésére

 

 

 

Az ülés helyszíneDunaújvárosi Vízi Társulat 

 

Az ülés időpontja2020. szeptember 15. (kedd) 10.00 óra

 

 

 Napirend:  

1. 2019. évről szóló műszaki és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása

2. 2020. évi stratégia

3. 2020. évi önkéntes tagi támogatás és elkülönített vagyon ajánlása

4. Aktualizált Vízkárelhárítási és Védelmi Terv elfogadása

5. Alapszabály és mellékletei módosítása

 

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2020. szeptember 15. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a Küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen.


A koronavírus járvány megfékezése érdekében előírtakat (maszk viselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés) betartani szíveskedjenek.

 

Dunaújváros, 2020. augusztus 31.

 

 

 Szabó Tamás s.k.                             Némethné Somorácz Márta s.k.

 Intéző Bizottság elnöke                       Felügyelő Bizottság elnöke

 

 

Módosítás: 2020. szeptember 03. csütörtök, 10:01