2018. évi Küldöttgyűlési határozatok

2018. május 11. péntek, 09:31
Értékelés: (0 értékelés)

HATÁROZATI KIVONAT

a Dunaújvárosi Vízi Társulat 2018. május 02-án megtartott Küldöttgyűléséről


1./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Imre és Kovács László küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

 

2./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az ülést a meghívóban szereplő napirendi pontokkal tartsák meg.


3./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2017. évben elvégzett munkáról szóló műszaki és pénzügyi beszámolót, ezen belül az önkéntes tagi befizetésekből származó támogatások felhasználását.

 

4./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság 2017. évről szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2017. évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

5./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2017. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege:                            72 939 e Ft

Adózás előtti eredmény:                                                                           2 421 e Ft

Adófizetési kötelezettség:                                                                              15 e Ft

Adózott eredmény:                                                                                   2 406 e Ft

 

6./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2009. évi CXLIV. Tv. 1§ 4. pont szerinti elkülönített vagyon értékét 0 Ft-ban határozza meg. Indoklás:

a. az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre a települési önkormányzatoktól vagy a magántulajdonosoktól átvett művek értéke 0 Ft

b. valamint a tulajdonos részéről a vizitársulatnak az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre juttatott pénzeszközöket a vizitársulat éven belül felhasználja.

 

7./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2018. évi munkatervet és pénzügyi tervet.

 

8./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 2018. évre, a 2012-2017. közötti években is javasolt önkéntes támogatás ajánlását a tagok részére az alábbiak szerint:


9./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Tervet. Az aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

10./2018. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a vizitársulat létszámát és szervezeti felépítését figyelembe véve, nem tartja szükségesnek Szervezeti és Működési Szabályzat készítését.

 

 

 

Dunaújváros, 2018. május 02.

Módosítás: 2018. május 11. péntek, 09:38