Augusztusi programzárás a közfoglalkoztatásban

2017. október 17. kedd, 08:03
Értékelés: (0 értékelés)

Lezárult a 2017. március-augusztusi közmunkaprogram, kezdődik a 2017. szeptember-2018. áprilisi új program. A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2011. óta közfoglalkoztató.

 

Beszámoló a március-augusztusi időszakról

 

  1. Általános adatok

A programban érintett települések: Adony, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Ercsi, Gárdony (Agárd), Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Szabadegyháza, Zichyújfalu

A program összes költsége: 61 467 eFt

A program időtartama: 2017. március 02. - 2017. augusztus 31.

  1. Létszám

Munkakör/Feltöltött létszám

Építőipari szakmai irányító, felügyelő: 1 fő

Építőipari szakmai irányító, felügyelő: 4 fő

Intézményi takarító és kisegítő: 2 fő

Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású: 4 fő

Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású: 95 fő

Általános irodai adminisztrátor: 5 fő

Kőfaragó, műköves: 1 fő

Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású: 8 fő

Teljes létszám összesen: 120 fő

2017.03.02. - 2017.08.31. időszakban az átlaglétszámunk 80-90% között volt. A létszámot nehézkesen tartottuk. A fluktuációt nagymértékben alakította a kiközvetített munkavállalók hozzáállása és rossz egészségi állapota. Előfordult, hogy ugyanaz a dolgozó leszámolt, majd újra visszajött a közfoglalkoztatásba. A Dunaújvárosi Vízi Társulat mindenkit felvett, aki dolgozni akart és megfelelt a közfoglalkoztatás feltételeinek. Az érintett munkaügyi hivatalokkal folyamatos és jó kapcsolatban vagyunk.

  1. Támogatás

A tényleges bérköltség alakulása miatt (induló létszám nehézkes feltöltése, táppénz, gyerekápolási táppénz, tartós betegség, igazolatlan és igazolt nem fizetett távollétek, leszámolt dolgozók pótlása stb.) a Hatósági szerződésben megítélt közvetlen költségeket nem tudtuk teljes mértékben kimeríteni, elszámolni. Szervezési költséget, a tervezettnél alacsonyabb átlaglétszám miatt nem tudtunk elszámolni. Az elszámolt költségeken felül felmerült költségeket a Dunaújvárosi Vízi Társulat finanszírozta saját forrásból. A közfoglalkoztatási program elkülönített könyvelés alapján került elszámolásra.

  1. Feladatellátás

Munkanemek: Kézi gaz és nádkaszálás, cserjeirtás, kézi hordalék eltávolítás, belvíz és helyi vízkár elleni védekezés

Az ellátott feladat

Létszám

2457, Adony: Adonyi csatornák 5-2,5-3 csatorna

5

2456 Besnyő: Kolomposi úti árok, belterületi zöldfelületek

5

2423 Daruszentmiklós: Pázmándi víz

18

2400 Dunaújváros: Papírgyári út 30., Felsőfoki-patak, Lebuki patak

15

2424 Előszállás: Lak patak

10

2451 Ercsi: Rába patak, Dunapart

5

2484 Gárdony: (Agárd) Agárdi árok

5

2454 Iváncsa: Csibavölgyi árok

7

2428 Kisapostag: Kisapostagi víz és belterületi árok, Dunapart

5

2458 Kulcs: Belterületi útárkok, burkolt vízelvezetők, figyelőkutak (Nádas u. Dózsa Gy. Út, Hullám u. Kossuth u. Göböljárás u. stb.)

6

2422 Mezőfalva: Mocsár patak

5

2421 Nagyvenyim: Nagyvenyim-Baracsi ér + mellékága

0

2431 Perkáta: Mélykútpusztai árok

3

2490 Pusztaszabolcs: Keserűvölgyi árok

12

2431 Rácalmás: Dajapusztai árok

3

2465 Ráckeresztúr: Szent László víz mellékágai

6

2432 Szabadegyháza: Szabadegyházi vízfolyás

5

8112 Zichyújfalu: Hippolit-nyugati ér mellékágai

5

A vállalt településeken - azokon belül - a vízfolyásokon a közmunkaprogram keretében a fenntartást folyamatosan végeztük. Az eltérés elsősorban a tervezett és a megvalósult létszám tekintetében figyelhető meg. Azoknál a településeknél, ahol nem állt rendelkezésekre elegendő közmunkás a feladatok ellátásához, más településekről szállítottunk embereket a vízfolyásokhoz. Általában is igaz, hogy a rendelkezésünkre álló 15-18 fő motoros fűkaszás nem csak közigazgatási területen belül, hanem változó munkaterületen dolgozott.

  1. A program megvalósításának tapasztalatai

Költségvetés szempontjából a programot 78%-on, foglalkoztatási szempontból pedig 89,7%-on teljesítettük. Foglalkoztatóként nehézséget jelentett, hogy nem tudtuk előre tervezni a felhasználható létszámot. A korábbi közfoglalkoztatottak közül néhányan elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon és a pótlásra jelentkező személyek fizikai és egészségügyi állapota, alacsony motivációja és helyismereti hiányosságai nehezítették - főként az első néhány héten - a munkavégzést. Ezek a körülmények nagyobb terhet róttak munkavezetőinkre és az adminisztrációt végzőkre. Mindezek ellenére belső képzéssel és ellenőrzésekkel motiváltuk munkavállalóinkat és a lehetőségekhez mérten maximális szinten, minden pályázatban vállalt vízfolyáson, munkaterületen legalább az egyszeri kaszálást elvégeztük. A kaszálási felület meghaladta a 154 ha -t, a nádkaszálás a 2,1 ha-t és a cserjeirtás a 0,5 ha-t. A munkavégzést építési naplóban rögzítettük.

Módosítás: 2017. október 17. kedd, 08:56