A Dunaújvárosi Vízi Társulat a mai napon megtartotta éves felülvizsgálatát a társulati műveken, amelyen Kiss Jenő, a KDTVIZIG Székesfehérvári Szakaszmérnöksége és Wágnar Mária, a Fejér Megyei Kormányhivatal képviselője is részt vett.

Tájékoztatást adunk néhány kép segítségével a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál folyó közmunkaprogramról.

2014. szeptember 01. - 2014. december 31. időszakban a közfoglalkoztatottak létszáma 195 fő.

A Besnyő külterületén dolgozó vizitársulati csoport 7 főből áll. Általában a Keserűvölgyi árkon és a Kolomposi úton dolgoznak, de Polgármester asszonnyal egyeztetve önkormányzati területek tisztítását is elvégzik. Ezért találkozhatnak velük a helyi lakosok az Arany János utcában és a régi szeméttelep környékén.

Kézzel és géppel is iszapoltak a közelmúltban a Perkátai vízfolyáson. Egy csapadékos időszak alkalmával, a településen átkígyózó árkot nagyobb mennyiségű csapadékvíz terhelheti. Az iszapolással érintett mederszakaszon a meder közvetlen szomszédságában lakóházak is vannak. A lezúduló víztömeg a mederből kilépve kárt okozott az ott lakóknak.

Helyi közfoglalkoztatottak munkájával valósult meg Mezőfalván a Hunyadi János utcában az útárok illetve az átereszek karbantartása.

Helyi gazdák bejelentése alapján valósulhatott meg az a földmunka, amely Mezőfalva külterületén, a Bolondvár és Mocsár patak közötti termelőföldről vezeti el a felesleges vízmennyiséget.

9. oldal / 17